Nuoi Tran
Nuoi Tran
Nuoi Tran
Nuoi Tran
Nuoi Tran

Obituary of Nuoi Van Tran

 

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến

 Quý Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn Hữu xa gần:

 Chồng, Cha, Ông Ngoại, Ông Nội chúng tôi là

 

 

 

Ông TRẦN VĂN NUÔI

Pháp Danh HẠNH NIỆM

Cựu Thiếu Tá Trưởng Phòng 1 Sư Đoàn  TQLCVNCH

Sinh Ngày 07 tháng 10 năm 1934 tại Quảng Bình Việt Nam

Đã từ trần lúc 03 giờ 30 phút trưa thứ Hai ngày 06 tháng 03 năm 2023,

Nhằm ngày 15 tháng 2 Âm Lịch năm Quý Mão,

 tại Reston, Virginia, Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Linh Cửu được quàn tại Advent Funeral & Cremation Services,

7211 Lee Highway, Fall Church, VA 22046 | Tel. (703) 241-7402

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG:

 

Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023:

  • 01:00 p.m - 03:00 p.m:  Lễ Phát Tang, Cầu Siêu.                             
  • 03:00 p.m - 04:00 p.m:  Nghi thức Phủ Quốc Kỳ VNCH.                                        
  • 04:00 p.m - 08:00 p.m: Thăm Viếng                                                                                     

Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023:

  • 12:00 p.m - 01:00 p.m:   Lễ Cầu Siêu, Lời tiễn biệt.
  • 01:00 p.m - 01:30 p.m:   Lễ Di Quan tiễn đưa Linh Cữu đến nghĩa trang:   

The Columbia Gardens Cemetery

3411 Arlington Blvd, Arlington, VA 22201

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 

Vợ: Bà Quả Phụ Phạm Thị Kim

                        Trưởng Nữ: Trần Thị Minh Nga, Chồng: Phạm Tuấn Lân và các con         

Trưởng Nam: Trần Phi Hùng, Vợ: Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi và các con

 

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang – Xin Miễn Phúng Điếu

 

 

Trong Niềm Thương nhớ Ba

 

Kính thưa Ba, xin Ba yên nghỉ. Ba ơi, dù Ba không còn ở bên mẹ và chúng con nhưng những kỷ niệm của Ba sẽ sống luôn mãi, và thật may mắn là Ba vẫn còn sống trong chúng con. Chúng Con nhớ Ba rất nhiều và muốn Ba biết chúng con ngưỡng mộ Ba đến mức nào. Ba ơi, có vẻ như mặt trời đã lặn vào x ế trưa vào ngày Ba giã từ dương thế.

 

 

Chúng Con Thương Ba,

 

Mẹ và Gia Đình

 

 

With our deepest sadness and regrets, we make this announcement to our relatives and friends of the passing of our dearly beloved Husband, Father, and Grandfather.

 

 

Mr. NUOI VAN TRAN
Buddhist name: HANH NIEM
Born on October 7th, 1934 in Quang Binh, Việt Nam, and passed away at 3:30 p.m, Monday March 6th, 2023. (15th day of the second month, in Lunar Calendar, Quy Mao), at Reston, Virginia, USA

 

AT THE AGE OF 88

He was a former Lieutenant Colonel of the Marine Corps, Republic of Vietnam Forces, in charges of the First Office of the Marine Corps.

His remains is at the Advent Funeral and Cremation Services.

7211 Lee Highway, Falls church, VA 22046 | Phone: (703) 241-7402

Where the funeral services will be held on the 15th and 16th, 2023 as follows:

 

Wednesday, March 15th, 2023:

  • 1:00p.m -3:00p.m: Buddhist Rites & praying for the soul.
  • 3:00p.m -4:00p.m:  “Draping of the Vietnamese flag” ceremony.
  • 4:00p.m -8:00p.m: Viewing

 

Thursday, March 16th, 2023:

  • 12:00p.m - 1:00p.m: Praying Services, Farewell Remarks/ Celebration of life by

                                  family and friends. 

  • 1:00p.m - 1:30p.m: Last Rites then Funeral Procession to:

Columbia Garden Cemetery
3411 Arlington Blvd, Arlington, VA 22201
 

RESPECTFULLY FROM THE BEREAVED FAMILY:
 

Wife/ Widow: Kim Thi Pham
Daughter: Nga Thi Minh Tran and family
Son: Hung Phi Tran and family

 

This announcement is in place of individual death notices. No contributions accepted.

Thank you.

 

 

In Loving Memory of my Dad

 

  Dear Daddy, may you rest in peace. Dad, even though you are no longer with mom and us, your memories will live on forever, and fortunately you are still alive in us. We miss you so much and want you to know how much we adore you. Dad, it looks like the sun went down at afternoon on the day you passed away.

 

We Love You,

 

Mom and Family

 

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Nuoi Tran, please visit Tribute Store
Wednesday
15
March

Visitation

1:00 pm - 8:00 pm
Wednesday, March 15, 2023
Advent Funeral Services
7211 Lee Highway
Falls Church, Virginia, United States
703-241-7402
Thursday
16
March

Funeral

12:00 pm - 1:00 pm
Thursday, March 16, 2023
Advent Funeral Services
7211 Lee Highway
Falls Church, Virginia, United States
703-241-7402
Thursday
16
March

Burial

2:00 pm
Thursday, March 16, 2023
Columbia Gardens Cemetery
3411 Arlington Blvd
Arlington, Virginia, United States